KVKK

Bireyin etnik kökenden ticari ilişkilerine, kan grubundan politik düşüncelerine, sağlık durumundan ailevi bilgilerine sahip olduğu tüm bilgiye kişisel veri denmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde tüm kişisel bilgiler sayısal ortamda saklanmakta, çok kolaylıkla işlenmekte ve bir yerden bir yere transfer edilebilmektedir. Sayısal ortamlar bilgilerin işlenmesinde kolaylıklar sağlasa da bu bilgilerin yetkisiz kişilerin eline kolaylıkla geçmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kişisel verilerin korunması hukuki bir zorunluluk olarak görülmüş ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çıkarılmıştır.

6698 sayılı KVKK kanunu sahibinin izni olmadan kişisel verilerin işlenmesini, dağıtılmasını yasaklamaktadır. Kanun sayesinde kurum ve kuruluşlar tarafından toplanılan her türlü kişisel bilgi çağdaş normlarda işlenmesi, uygun şartlarda işlenmesi ve yetkisiz kişilerin erişinden korunması sağlanmıştır. İzin alınması durumunda ise bu bilgilerin nasıl kullanılacağının açık şekilde belirtilmesi gerekmektedir. KVKK kapsamındaki işlemler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenmekte ve yürütülmektedir.

Kurumların ve şirketlerin KVKK kapsamında yönetimsel ve işlevsel olarak tüm çalışanlarını bilgilendirmesi ve tüm işlemlerini bu kanun çerçevesinde yapması gerekmektedir. Kanun çerçevesinde veri sorumlusunu, veri işleyenini, veri saklama süresini ve saklama yöntemini belirlemesi verilere yönelik olası tehlikelere karşı her türlü tedbirini alması gerekmektedir.

KVKK kapsamında ihtiyacınız olan tüm eğitimler için E-Mektep uzman eğitim kadrosuyla yanınızdadır.