Pardus'a Göç

2003 yılında başlayan Pardus yolculuğu farklı süreçlerden sonra bugün 17.4 sürümüyle kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumdadır. Bugün kullanımda olan Pardus artık kararlı çalışmaktadır, teknik desteğe sahiptir. Ülkemizde Kamu kurumlarında Ö/AKKY istemci kullanımının artması devlet politikası olarak benimsenmektedir. T.C. Kalkınma Bakanlığı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 62.maddede “Başta Pardus olmak üzere, kamuda Açık Kaynak Kodlu ürünler kullanımı yaygınlaştırılacak” denilmektedir. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı belgesinde de Stratejik Amaç olarak açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaşması, mevcut Pardus projesi ile eşgüdüm sağlanarak sürdürülmesi tarif edilmiştir. Kamu kurumlarına gönderilen yazı ile kurumların en az %2 oranında açık kaynak kodlu Pardus işletim sistemine geçmesi istenmiştir. Hem güvenlik hem de kararlı çalışma nedeniyle bu kullanım oranlarının artması beklenmektedir.

Devlet kurumları ve belediyeler Pardus göç için çalışmalar yapmaya başladılar. Bir kısmı göçüşü gerçekleştirdi bir kısmı planlama aşamasındadır.

Ancak Pardus göç sadece kullanıcı bilgisayarlarının işletim sistemlerinin değiştirilmesi değildir. Bununla birlikte ofis yazılımlarının varsa kullanılan uygulama yazılımlarının merkezi yönetimin değiştirilmesi demektir ki iyi bir planlama, iyi bir süreç yönetimi ve dahası iyi bir eğitim gerektirir. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek zordur, yeni ortamlar yeni platformlar her zaman zor olmuştur.

Bu nedenle pardus göçün önemli işlevlerinden birisi de kullanıcı eğitimidir. Kullanıcıların açık kaynak kodlu yazılımlar hakkında bilinçlendirilmesi, Pardus ile beraber kullanılacak ofis yazılımları, mail programları, dosya yönetimi, yazıcı yönetimi ve diğer uygulama yazılımlarının eğitiminin verilmesi gerekmektedir.

Kurumlar yapılarına, büyüklüklerine ve kullandıkları yazılım ve donanımlara göre çeşitli aşamalar sonucunda Pardus göçü gerçekleştirebilirler;

  • Hiçbir işleme gerek kalmadan sadece son kullanıcılara pardus kurulması ile göç edebilecek kurumlar, (az sayıda kurum için geçerlidir)
  • Kurumsal çabalarla ve çözümlerle göç edebilecek kurumlar, (BT altyapısı olan bazı kurumlar için mümkündür)
  • Bir BT firmasından destek alarak göç edebilecek kurumlar, (birçok kurumun bu durumda olduğu düşünülebilir)
  • Hem kurumsal hem dış destekle göç edebilecek ve yeni yazılımlara ve köklü mimari değişikliklere ihtiyaç duyan kurumlar. (çok farklı alanlarda BT altyapısı olan çok çeşitli uygulamalar ve donanımlar kullanan kurumlar bu durumdadır)

Pardus Göç şirketlere ve kurumlara açık kaynak topluluklarının gücünü ve desteğini arkalarına almalarına sebep olur. Açık kaynak yazılımı kurumsal şeffaflıklarına, güvenilirliklerine ve sistem güvenliklerine katkıda bulunur, maliyet tasarrufu sağlar.

Pardus Göç kapsamında ihtiyacınız olan tüm eğitimler için E-Mektep uzman eğitim kadrosuyla yanınızdadır.

PARDUS GÖÇÜ ve AÇIK KAYNAK KOD KÜLTÜRÜ

Pardus göçü kurumları şirketleri yeniden yapılanmaya açık kaynak kodlu yazılımlar dünyasına götürüyor. Devlet kurumları belediyeler özel şirketler açık kaynaklı yazılım dünyasına yelken açmaya başladılar. Açık kaynak kod dünyasına göç eski alışkanlıkları değiştirmeyi gerektirirken diğer taraftan yeni eğitimler ve seminerlerle açık kaynak kod farkındalığı, açık kaynak kod kültürü almayı gerektirmektedir.