Python Programlama Eğitimi
Eğitim hakkında bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Yazılım ve Yazılım Güvenliği
Seviye : Yetenek Seviyesi
Süre : 50 Saat

1- Giriş
Python Programlama Dili ve Kullanım Alanları

2- PyCharm ve Python Kurulumu
Python Kurulumu
PyCharm IDE Nedir, Neden PyCharm?
Python Sürüm Karşılaştırmaları
PyCharm Paket Yönetimi
Kurulumun Tamamlanması
Menü Tanıtımı

3- Temel Programlama Eğitimi
Veri Tipleri
Değişkenler
Aritmetik Operatörler
Mantıksal Operatörler
Karar Yapıları
Temel I/O Fonksiyonları
Hata Yönetimi
Döngüler
Liste ve Demetler
Fonksiyonlar

4- Nesneye Yönelik Programlama Eğitimi
Sınıf Yapısı
Self, Init Yapıları
Object Yapısı
Kalıtım (Inheritance)
Çoklu Kalıtım (Multi-Inheritance)

5- MongoDB Kurulumu
MongoDB Kurulumu
Yetkilendirme İşlemleri
MongoDB Compass Kurulumu

6- MongoDB ve NoSQL
MongoDB Compass Uygulama Tanıtımı
NoSQL Sorgulama Dili ve Kullanım Alanları
JSON Data Formatı ve Kullanım Alanları
Veri modelleri

o Veri Yaşam Döngüsü
o Koleksiyon ve Doküman Yapıları
o Indexler

MongoDB Veritabanı Sistemi ve Kullanımı

CRUD İşlemleri (Create, Read, Update, Delete,Bulk Write)
Filtrelemeler
Veri İlişkileri ve Normalizasyon
JSON Data Import İşlemleri

7- Veriye Erişim Eğitimi
PyMongo Kütüphanesi Tanıtımı
MongoDB Bağlantı Kurma İşlemleri
PyCharm Üzerinden CRUD İşlemleri

8- Django ile Web Programlamaya Giriş